Kommissionen tar Slovakien till EG-domstolen

EU-kommissionen stämmer Slovakien i EG-domstolen för att landet låter fartyg under slovakisk flagg segla med certifikat från turkiska och bulgariska klassningssällskap. EU:s regler kräver att medlemsländerna endast får tillåta klassningssällskap godkända av EU, något de turkiska och bulgariska sällskapen inte har.