Kommissionen stödjer Östersjöprojekt

EU-kommissionen stödjer utvecklingen av ett projekt för att förbättra och utveckla ekosystemet i Östersjön med EUR 9 miljoner. Projektet involverar åtta medlemsländer som ligger runt Östersjön, samt Ryssland. Länderna kommer tillsammans att bidra med EUR 18,7 miljoner för att kunna genomföra ett gemensamt forskningsprogram om Östersjön.