Kategori: Ekonomi | Juridik | Politik

Kommissionen satsar på havet

EU-kommissonen har släppt en studie om blå tillväxt som skall ligga till grund för en utvecklingsplan för de havsrelaterade industrierna fram till 2020. Kommissionen ser en stor potential dessa verksamheter. Närsjöfarten beräknas växa med 3 till 4 procent per år och sysselsätta 700.000 människor 2020. Hälften av alla stora oljebolag finns inom EU, Kommissionen tror att exportmöjligheterna är stora inte bara för oljebolagen utan utrustningstillverkare, rederier och hamnar inom offshore oil & gas.Kustturism sysselsätter två miljoner människor. Här finns dock en del utmaningar innan den sektorn växer enligt rapporten. För havsbruk ser man bland annat en stor tillväxtpotenial för algodling.Vindkraften kommer att växa betydligt. 2010 jobbade cirka 35.000 personer i denna sektor. Där räknar rapporten med att upp mot 170.000 människor arbetar 2020. Kryssningssjöfarten bedöms fortsätta växa från 200.000 anställda 2000 till 400.000 2020.Några andra sektorer som skall utvecklas är gruvbrytning,vågkraft och marin bioteknik.