Hanna Varvne, doktorand.

Fotograf: Cecilia Sjöberg/Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Kategori: Forskning

”Kommersiella intressen bromsar klimatarbetet”

Istället för att prioritera energieffektiva och hållbara sjötransporter ligger fokus ofta på att tillgodose kommersiella intressen vid planeringen av fartygsrutter. Det visar forskning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

För att nå klimatmålet om 50 procents minskning av växthusgaser från den internationella sjöfarten till 2050 använder IMO en fartygsbaserad regleringsstrategi med ett regelverk som ska verka för en säkrare och mer energieffektiv sjöfart. En studie från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och ytterligare tre nordiska lärosäten visar på begränsningar med detta regelverk när det kommer till hållbarhet och miljöpåverkan. Det uppger Handelshögskolan i ett pressmeddelande.

− De här begränsningarna bromsar upp klimatarbetet och kan vara en del av förklaringen till varför sjöfartens koldioxidutsläpp fortsätter att öka trots olika åtgärder, säger Hanna Varvne, doktorand i företagsekonomi och en av studiens författare.

Prioriterar ekonomi

Inför en resa fattar kaptener och övriga sjöbefäl ett antal beslut som påverkar energieffektiviteten. Studien visar att dessa val ofta påverkas av instruktioner från kommersiella chefer, fartygsoperatörer och lastägare, som prioriterar ekonomiska faktorer framför energieffektiviteten.

− Det kan handla om att de vill se höga servicehastigheter, tät färjetrafik under lågsäsong eller en längre rutt för att undvika dyra kanalavgifter, något som ökar bränsleförbrukningen, säger Hanna Varvne i pressmeddelandet.

I och med att regleringsstrategin inte tar hänsyn till dessa beslutsfattare, som prioriterar kommersiella intressen framför energieffektivitet, kan det få en negativ påverkan vad gäller möjligheterna att nå klimatmålet 2050, menar forskarna.

Rekommenderar mer fokus på kommersiella chefer

– Ett klassiskt exempel är fartygens fart. Den regleras ofta i antingen kommersiella kontrakt eller i offentliga upphandlingar. Dessa kontrakt tar i begränsad omfattning hänsyn till vilken fart som skulle resultera i minskade utsläpp från fartygen, säger Hanna Varvne.

För att nå sjöfartens klimatmål rekommenderar därför forskarna att IMO lägger mer fokus på kommersiella chefer, hamnintressenter och andra delar av det nätverk av beslutsfattare som i nuläget prioriterar kommersiella mål framför energieffektivitet. 

Studien bygger på intervjuer med drygt 100 sjöbefäl och chefer, samt omfattande observationer från fartyg och datainsamling. Hela studien kan läsas här.