Kommentar till ledare i Svensk Sjöfarts Tidnings nyhetsbrev

Transportstyrelsens verksamhet inom tillstånd, tillsyn och registerhållning ska från årsskiftet finansieras genom avgifter. Det har regeringen gett oss som myndighet i uppdrag att genomföra (se proposition antagen av regeringen 14 oktober). Avgifterna ska motsvara den tid och de kostnader som myndigheten lägger ned. Det här innebär en del förändringar även i avgifter som rör sjöfarten.I ledarkommentaren om Transportstyrelsens avgifter (SST Nyhetsbrev 70/10) nämns ett antal exempel. Avsikten med min kommentar är inte att gå igenom varje exempel, däremot peka på några fakta som är viktiga i sammanhanget.Den genomsnittliga kostnaden för Transportstyrelsens avgifter per år för ett tankfartyg som nu flaggas ut ligger i storleksordningen 60.000 kronor. Det är en ringa kostnad i förhållande till de totala driftskostnaderna. I detta sammanhang bör nämnas att rederierna tryckt på regeringen för att utöka delegeringen mer till klassningssällskapen, vilket också kommer att ske. Här är det viktigt att komma ihåg att klassningssällskapen givetvis tar betalt för sin verksamhet och vad vi känner till är inte kostnaden lägre. Den enda skillnaden ligger i att klassen inte behöver resa om förrättningen sker utomlands och om de har kontor där.Vid jämförelser med kostnaderna under andra flaggor för tillsyn har ännu ingen redovisat för Transportstyrelsen om kostnaderna är högre eller lägre. Redarna vill inte uppge vad de betalar och klassningssällskapen vill inte uppge vad de debiterar eftersom detta är företagshemligheter. Den information vi har pekar dock på att klassningssällskapens timdebitering är högre än Transportstyrelsens.Det vore intressant att se ett exempel som visar på den stora kostnadsskillnaden som uppges finnas jämfört med om ett klassningssällskap gör jobbet.I ledarkommentaren framgår inte hela bilden för förändringar av de avgifter som tas ut av de större fartyg som omnämns. Idag genomför Transportstyrelsen 4-5 förrättningar ombord och debiterar för det cirka 35.000 kronor i grundavgift. Denna avgift kommer att sjunka till 13.025 kronor efter årsskiftet.Debitering av inspektörernas restid är inget nytt, det har gjorts även tidigare. Kostnaderna för restid enligt exemplet i artikeln var tidigare 460.800 kronor. Med de nya avgifterna hamnar exemplet på 560.000 kr (inte 600.000 kronor som uppges i ledarkommentaren). För övrigt har flyg och hotell alltid debiterats separat.Svensk Sjöfarts Tidning har tidigare talat för att Transportstyrelsen ska delegera mer till klassningssällskapen. I ledarkommentaren om Transportstyrelsens avgifter anser redaktören att detta är att såga av den gren man sitter på, men har samtidigt själv tagit några rejäla sågtag. Per Nordström, sjöfartsdirektör på Transportstyrelsen

|