Fotograf: Fredrik Brådd, Transportarbetareförbundet

Kategori: Arbetsmarknad | Hamn/Logistik | Regelverk

Kollektivavtal tecknat efter blockad

Internationella Transportarbetarfederationen (ITF) lyckades få det turkiska rederiet SAFİ Shipping att teckna kollektivavtal efter blockad i Sundsvalls hamn.

I måndags anlände det liberiaflaggade fartyget Cengiz Amca till Sundsvall med marmorkross till papperstillverkning. Men det visade sig att det inte fanns något kollektivavtal tecknat för manskapet.

– Vi gick därför ombord, på tisdagsmorgonen, och frågade om de ville teckna ett avtal, berättar Göran Nilsson som är inspektör på Internationella Transportarbetarfederationen (ITF).

Visade inget intresse

Men enligt honom var de inte intresserade. Då beslutade ITF att införa en blockad mot fartyget. Som en sympatiåtgärd slutade Hamnarbetarförbundets medlemmar lossa fartyget då ungefär hälften av lasten hade lossats.

– Jag vet inte om rederiet chansade på att det skulle gå att lossa utan kollektivavtal, eller om det handlar om okunskap från rederiets sida, säger Göran Nilsson.

Han nämner också att skillnader inom kultur och hur man ser på arbetsvillkor i olika länder kan ha spelat in.

Förbättringar för sjömännen

Men efter förhandlingar beslutade rederiet till slut att teckna ett standardavtal från ITF som innebär en del förbättringar för de anställda, bland annat högre lön. Och lasten har sedan dess börjat lossas.

Göran Nilsson är nöjd med att de fick till stånd ett avtal. Men att de först inte ville teckna något avtal ser han inte som något ovanligt.

– Sjömännen som seglar under bekvämlighetsflagg, som den liberianska, vågar oftast inte sticka ut näsan eftersom de är rädda att förlora jobben. Men som tur var löste det sig till slut.

Inte lika vanligt

Liknande konflikter brukar uppstå några gånger per år. Men Göran Nilsson menar att de nu har blivit färre.

– Det är glädjande. Det betyder att avtalen för sjömännen blivit bättre.