Utsläpp från fartyg bildar rökspår utanför USA:s kust.

Fotograf: NASA Earth Obeservatory

Kategori: Miljö | Politik

Koldioxid ner 20 procent

Enligt en studie gjord av IMO beräknas utsläppen från sjöfarten ha minskat med 20 procent mellan åren 2007 och 2012. 

IMO GHG (Green House Gases) har gjort en tredje studie av sjöfartens utsläpp av växthusgaser. Studien visar att sjöfarten reducerat sin del av de globala CO2-utsläppen, från 2,8 procent år 2007 till 2,2 procent 2012. I reda ton handlar det om en minskning från 885 miljoner ton 2007 till 796 miljoner ton 2012. 

Går med lägre hastighet

Under FN:s klimatkonferens i New York som hölls i förra veckan uppgav Peter Hinchliffe, generalsekreterare för ICS (International Chamber of Shipping), att den beräknade minskningen beror på de obligatoriska mätningarna av energieffektivitet, som numera gäller hela den globala flottan. 

– Exempelvis handlar det om att fartygen går med lägre hastighet och att nybyggda fartyg har mer energieffektiv utrustning ombord samt energieffektivare skrov. 

Obligatoriskt för alla 

2011 antog IMO ett antal steg för kontroll av utsläpp från nya fartyg samt för att minska utsläppen från alla fartyg i operationell trafik, oavsett flagg. Reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013 och är de första någonsin som gjorts obligatoriska för en hel näringsgren. 

”Har anpassat sig”

Peter Hinchliffe påpekade också att CO2-minskningen per tonkilometer till sjöss är ännu större än den IMO beräknat, eftersom andelen gods som transporteras med fartyg ökat sedan 2009.

Sveriges Redareförenings miljöchef Fredrik Larsson framhåller också bränslepriserna som en viktig orsak till att CO2-utsläppen minskar. 

– Hela industrin har anpassat sig till IMO:s regler och kör med en mer hållbar hastighet. Det sparar ju också bränslekostnader, vilket gagnar både miljön och ekonomin. Men allt oftare ställer också kunderna krav på energieffektivare transporter. 

Delar på vinsten

Han tillägger att inom vissa segment, som till exempel tanksjöfart, delar redare och befraktare ibland på besparingen som görs då fartygen drar ner på hastigheten.

– Ofta tvingas fartygen ligga och vänta flera dagar innan de får angöra kaj, då är det inte vare sig miljö- eller kostnadseffektivt att ha kört onödigt fort för att komma fram.