Kokain för miljarder beslagtaget på fartyg

Efter ett samarbete mellan polis- och kustbevakningsmyndigheter i Grekland, Frankrike, Storbritannien, USA och Europol kunde franska poliser borda den Panamaflaggade coastern Junior cirka 150 distansminuter utanför Conakry i Guinea. Ombord fann man över tre ton kokain till ett uppskattat värde av över USD 300 miljoner. De nio i besättningen inklusive befälhavaren och maskinchefen, som båda är greker, har arresterats. Samtidigt slog den grekiska polisen till mot rederiet Seascape Management i Aten och arresterade redaren. Polisen har också efterlyst två av hans medarbetare. Myndigheterna har följt Junior under en längre tid, bl.a. med hjälp av amerikanska satelliter. Tillslaget gjordes efter att de grekiska myndigheterna informerat sina franska kollegor om att den maskinchef som mönstrat på Junior var mönstrad ombord på tankern Archangelos 1995 och blev arresterad när spanska myndigheter bordade fartyget utanför Ascension och fann över två ton kokain ombord.Junior är på 600 ton dödvikt och byggdes 1978 som Fjordlast för norska beställare av det nu avsomnade norska varvet AS Maritime Sveiseindustri i Gjerdsvika.