Containerterminalen i Göteborg.

Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Köer i Göteborgs containerterminal

Åkerier och transportförmedlare rapporterar om köer och förseningar i Göteborgs containerhamn. Enligt APM Terminals beror problemen på byte av terminaloperativsystem.

– Ja, vi har en del störningar just nu, vilket är väldigt trist och något vi verkligen beklagar. Men vi jobbar dygnet runt med att lösa problemen, säger Katrin Lemming, kommunikationsansvarig för APM Terminals Göteborg till Sjöfartstidningen.

Byte av system

Enligt Katrin Lemming är orsaken till köerna att man i måndags bytte terminaloperativsystem från ett system vid namn Catos till det nya systemet Navis.

– Navis är ett system som 70 procent av alla världens terminaler använder och som kommer att ge en optimering av flöden och körvägar och en betydligt högre effektivitet, vilket i slutändan kommer att gynna våra kunder. Men än så länge är det dessvärre inte helt implementerat så det är för tidigt för oss att kunna få en full utväxling av systemet.

”Svårt att förutse”

Enligt Katrin Lemming var man från terminalens sida förberedda på att det kunde bli en del störningar vid systembytet och man hade därför planerat införandet av det nya systemet så mycket som möjligt.

– Samtidigt är det alltid svårt att förutse exakt hur och var störningar kan uppstå i en sådan här situation, och tyvärr har vissa saker tagit längre tid än vi trodde.

Värst för järnvägen

I nuläget fungerar flödena bra i tomparken och i trafiken gentemot fartygen, medan problemen är koncentrerade till järnvägssidan och till mottagningsparken, där man framförallt haft problem med tullklareringen.

– När det gäller mottagningsparken så kunde vi åtgärda problemen med tullklareringen i går natt och räknar med att kunna erbjuda en successivt bättre servicenivå från och med i morgon. På järnvägssidan ser vi dock fler utmaningar, och där är det svårare att säga när problemen kan bli lösta fullt ut, säger Katrin Lemming och fortsätter:

– Vi jobbar för fullt med flera åtgärder för att komma till rätta med situationen och har bland annat satt in extra personalresurser för att underlätta situationen. Vi har också ett globalt team på plats som i princip bara jobbar med implementeringen av Navis och som nu jobbar dygnet runt med att lösa problemen.