Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi

Knapp förlust för VSS

Ur Viking Supply Ships kvartalsrapport framgår att resultatet för årets första kvartal fortfarande är negativt, men betydligt bättre än första kvartalet 2016.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] första kvartalet 2016.

För första kvartalet 2017 redovisar Viking Supply Ships AB en nettoomsättning om 90 miljoner kronor, jämfört med 233 miljoner motsvarande period 2016. Fjolårets siffror omfattade avvecklad verksamhet inom TransAtlantic AB. Vid utgången av det tredje kvartalet 2016 var koncernens bedömning att en avveckling av den kvarvarande verksamheten inom TransAtlandic AB sannolikt skulle vara genomförd inom en tolvmånadersperiod.

Det första kvartalets resultat före kapitalkostnader, EBITDA, för kvarvarande verksamhet uppgick till -61 miljoner kronor (65 miljoner). Resultat efter skatt inklusive avvecklad verksamhet uppgick till -2 miljoner kronor (-40 miljoner).

Svag utnyttjandegrad

Under det första kvartalet 2017 uppgick de genomsnittliga dagsraterna till 36.400 US dollar (63.600) för AHTS (Anchor Handling Tug Supply)-fartygen, Genomsnittlig utnyttjandegrad uppgick till 23 procent (56) för AHTS-fartygen och 0 procent (39) för PSV (Platform Supply)-fartygen.

Enligt rederiets websajt är två av åtta AHTS och samtliga fem PSV för närvarande upplagda. 

Polar Code

Magne Viking certifierades i enlighet med IMO Polar Code under 2016. Omedelbart efter att koden trädde i kraft den 1 januari 2017 påbörjades arbetet med att certifiera de resterande fartygen i flottan. I början av april 2017 var alla fyra fartyg i Loke-klassen certifierade i enlighet med Polar Code.

Omflaggningar

Under det fjärde kvartalet fattades beslut om att flagga om fyra fartyg från dansk (DIS) till norsk flagg (Norwegian Ordinary Ship Register, NOR). Omflaggningen slutfördes kort efter utgången av det första kvartalet 2017.

Efter utgången av det första kvartalet 2017 har beslut fattats om att även de svenskflaggade Tor Viking och Balder Viking ska få norsk flagg. Beslutet uppges vara ”ytterligare ett steg mot att strömlinjeforma organisationen och reducera koncernens operativa kostnader, samtidigt som det understryker koncernens inriktning på offshoremarknaden där det råder svåra väderförhållanden och särskilt inom den norska kontinentalsockeln”. Koncernen har inlett en dialog med de fackliga representanterna och har en tydlig ambition att behålla samtliga anställda på fartygen. Processen förväntas vara genomförd under det andra kvartalet 2017.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]