Klevens orderbok värd 3,8 miljarder

Kleven Maritime har nu femton offshorefartyg i beställning, värda totalt NOK 3,8 miljarder och är också en av de större underleverantörerna till de norska fregatter som byggs i Spanien. Den senaste beställningen är ett multipurpose supplyfartyg av typen MY 6000 Mk II och prislappen är runt NOK 205 miljoner. Beställare är O.H. Meling i Stavanger som i januari 2004 tog leverans av ”Siddis Skipper” från Kleven Verft.