Klassningssällskap utreds

Beskyllningar om olaglig verksamhet ligger bakom razzior och inledda utredningar mot fyra ledande klassningssällskap: Det Norske Veritas, Lloyd’s Register, Bureau Veritas och Rina. Utredningarna genomförs av EU-kommissionen samt the Office of Fair Trading (OFT). Beskyllningarna går ut på att klassningssällskapen olovligen har samarbetat via International Association of Classification Societies (IACS). IACS:s kontor i London har också undersökts. Ett förslag ligger hos EU om att minska sällskapens starka hand över den lukrativa maritima utrustningscertifieringsindustrin. Alla sällskap som har utsatts för razzior har bekräftat detta, medan EU inte har publicerat namnen på klassningssällskapen.