Klassiskt kryssningsfartyg till skrot

Ännu ett klassiskt kryssningsfartyg har anlänt till Alang i Indien för att skrotas. Det är det tidigare italienska kryssningsfartyget Anastasis som gjort sitt efter 29 år som Mercy Ships lasarettfartyg i Afrika. Anastasis ersätts av den tidigare danska järnvägsfärjan Dronning Ingrid, som numera heter Africa Mercy. Under sina 29 år till sjöss har Anastasis besäkt 275 hamnar i 23 olika länder. 18.000 operationer och mer än 133.000 tandläkarbehandlingar har utförts ombord. 88.700 människor har fått vård och mer än 25.000 har arbetat i fartyget som volontärer. Många av dem har fattat tycke för varandra och flera av de 250 par som träffats på Anastasis har vigts ombord.Antastatis byggdes 1953 i Monfalcone, Italien, som Victoria för Lloyds Triestinos trafik mellan Italien och Fjärran östern.