porträtt jonathan ekholm
Ressel Rederi, där Jonathan Ekholm är vd, har tagit praktikanter från klass VII-utbildning i många år.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Utbildning

Klass VII-praktik fungerar bra för skärgårdsrederier

Regeringen beslutade i våras att 36 månader däckstjänstgöring får ersättas av en kortare handledd praktik för att få ut behörigheten klass VII. I inre fart finns detta sedan många år – och skärgårdsrederierna är nöjda. 
Det var i mars som regeringen beslutade om en alternativ väg för att få ut behörigheten fartygsbefäl klass VII. Den 36 månader långa däckstjänstgöring som tidigare har krävts får nu ersättas av en kortare handledd fartygsförlagd utbildning. Ändringen gäller från april i år och innehåll och längd för en sådan utbildning regleras av Transportstyrelsen. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]geringen beslutade om en alternativ väg för att få ut behörigheten fartygsbefäl klass VII. Den 36 månader långa däckstjänstgöring som tidigare har krävts får nu ersättas av en kortare handledd fartygsförlagd utbildning. Ändringen gäller från april i år och innehåll och längd för en sådan utbildning regleras av Transportstyrelsen. 

Ändringen välkomnas av Svensk Sjöfart som länge arbetat med frågan.

– Det här är startpunkten på en förändring av hela utbildningssystemet för sjöfarare och något som har stor betydelse för den som utbildar sig. Istället för sju år för att få ut klass VII-behörigheten kan det nu gå på mindre än två år, säger Johan Hartler, ansvarig för kompetensförsörjnings- och rekryteringsfrågor på Svensk Sjöfart.

Enligt Svensk Sjöfart gör det utbildningssystemet mer anpassningsbart och attraktivt både för unga och för den som vill karriärväxla till sjöfarten senare i livet. 

Flera skärgårdsrederier tar sedan drygt 20 år tillbaka emot praktikanter från klass VII på sina fartyg. Då handlar det om den begränsade behörigheten fartygsbefäl klass VII inre fart. Eleverna kommer från Marina Läroverkets YH-utbildning och skolan samarbetar med Linnéuniversitetet kring praktik och behörigheter. 

Praktikanter från klass VII-utbildningen är den största rekryteringsbasen för Ressel Rederi, berättar rederiets vd Jonathan Ekholm. Studenterna har totalt 135 dagar av fartygsförlagd praktik; första året gör de 90 dagar däckspraktik och andra året gör de 45 dagar befälspraktik.

– Vi har sedan många år ett nära samarbete med Marina Läroverket och är väldigt positiva till att ta emot studenter på praktik, säger han.

Praktiktiden i utbildningen är enligt Jonathan Ekholm för kort för att hinna bli ett fullfjädrat befäl. Hur mycket man hinner lära sig under praktiken beror på elevens förkunskaper och fartygets trafikmönster. 

– Är du på ett fartyg som studsar mellan bryggor i skärgården i 18 knop så finns det väldigt lite utrymme i tidtabellen för att få övningsköra mellan bryggorna. Är du däremot i hamntrafiken finns det oftast mer glapp och mer tid att övningsköra. Det är ju mängdträning som behövs, säger han.

För skärgårdsrederierna har det hittills handlat om praktik för behörighet klass VII inre fart. Men Jonathan Ekholm ser inga problem med att en obegränsad klass VII-behörighet också ska gå att få genom en kortare handledd praktik istället för 36 månader däckstjänstgöring. 

– Det lägger förstås mer ansvar på arbetsgivaren att se vilka som är lämpliga för tjänsten snarare än att behörigheten styr. Men så är det ju redan idag. Oavsett vilken position du ska jobba på så är det ingen som anställs hos oss utan att kommande arbetskollegor ombord har fått bedöma om detta är en person de kan tänka sig att jobba med, säger Jonathan Ekholm. 

Han påpekar att det är stor skillnad mellan olika fartygskategorier och fartområden.

– Även om du har sjökaptensbrevet så kanske du inte har kört så mycket i skärgårdstrafiken. Du kanske är van att ha både lots och bogserbåtar, men här får du köra själv och har kanske inte ens en styrman ombord. Lämpligheten hos den anställde får bedömas baserat på vilket fartyg personen ska arbeta på och dess trafikmönster, säger han. 

Mathias Widell är operativ chef på Rederi Ballerina som sedan år 2000 har tagit elever från Marina Läroverkets YH-utbildning för klass VII inre fart.

– Vi anställer väldigt mycket folk från därifrån, det är vår största rekryteringsbas. Vi tar så många praktikanter som möjligt. Har samarbetet fungerat bra anställs de som däcksmän för att växla upp till befäl när de fått erfarenhet från branschen, säger Mathias Widell.

Närmare 30 av Ballerinas cirka 35 året-runt-anställda befälhavare kommer från Marina Läroverket.

Det normala förfarandet är att de får börja på däck.

– Vi tycker inte att man kommer ut som färdig kapten även om man har behörigheten. Oftast är de inte redo utan bör göra något år på däck först. Är de framåt och drivande får de börja köra enklare charterturer, och året därpå kan de få köra linjetrafik på vår linje 80, säger Mathias Widell.

Både Ballerinas och Ressels representanter påpekar att utvecklingskurvan varierar stort beroende på vad studenterna har med sig i bagaget när de kommer till utbildningen. 

– Kommer man direkt från gymnasiet kan man behöva mer tid innan man kan axla rollen som befäl. Men vissa har bytt bransch mitt i livet och då kan det gå snabbare, säger Jonathan Ekholm.

Mathias Widell påtalar viss problematik kopplat till hur utbildningen marknadsförs. En del elever tar för givet att de ska anställas som befälhavare så fort de är klara med skolan. 

– Många är fullt medvetna om att de inte är redo att axla rollen som befäl direkt. Men vissa har en bild av att de ska köra båt direkt och blir besvikna när de inte får göra det. Man behöver mer erfarenhet innan man sätter sig bakom spakarna, säger han.

När beskedet kom att handledd fartygsförlagd praktik godkänns som en alternativ väg till behörighet för klass VII, uttrycktes från vissa håll farhågor om att ändringen är alltför drastisk. Johan Hartler på Svensk Sjöfart tror att det handlar om missförstånd från båda sidor. 

– Praktik har testats och fungerat i storsjöfarten i många år och bevisligen fungerar det bra. Under en fartygsförlagd utbildning fokuserar du på din kommande yrkesroll, vilket du faktiskt inte gör när du seglar ihop din behörighet genom däckstjänstgöring, säger Johan Hartler. 

Han påpekar också att den nya klass VII-utbildningen i huvudsak är en styrmansbehörighet, och att den innehåller 30 procent längre praktik än vad Marina Läroverket har för sin klass VII inre fart. 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]