Klartecken för ”Erika”-rättegång

Den 12 december 1999 sjönk tankfartyget ”Erika” med svåra miljökonsekvenser som följd. Nu har en fransk domstol gett klartecken för en rättegång mot den franska oljegiganten TotalFinaElf, rederiet, managementbolaget och klassningssällskapet. Eftersom det finns motstridiga rapporter om TotalFinaElfs ansvar ville åklagaren begära in ytterligare expertutlåtanden, men detta ansåg domstolen inte var nödvändigt. Enligt domaren är det domstolens uppgift att utvärdera de rapporter som finns. Under den långdragna processen har det franska socialistpartiet hävdat att statsägda TotalFinaElf borde ta konsekvenserna av 37.000-tonnarens förlisning utanför Bretagne. Tidigare anklagelser mot det maltesiska skeppsregistret har dragits tillbaka. I tillägg till åtalet mot TotalFinaElf och klassningssällskapet Rina finns åtalspunkter mot redaren Giuseppe Savarese och managementbolaget Panship samt också mot befälhavaren Karun Mathur. Något datum för rättegången har inte tillkännagivits.