Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Hamn/Logistik | RoRo | Tank

Klart vem som bygger Södertäljeslussen

Züblin Scandinavia får uppdraget att bygga om Södertälje kanal och sluss.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rtälje kanal och sluss.

Nyligen tecknade Sjöfartsverket och Züblin Scandinavia kontrakt om byggnationen av Södertälje kanal och sluss, som är en del av Mälarprojektet. Kontraktsvärdet uppgår till 1.183 miljoner kronor och anläggningsarbetet, som ska bedrivas i så kallad strukturerad samverkan, kommer att starta inom kort och beräknas ta drygt tre år. 

Internationella kunskaper

– Kontraktet är ett viktigt led för att nu kunna börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss. Züblin har erbjudit projektanpassade tekniska lösningar för att kunna utföra uppdraget på ett säkert och bra sätt. Vi får ta del av internationella kunskaper och erfarenheter som minskar riskerna i projektet, säger Peter Jonsson, Sjöfartsverkets projektledare för Mälarprojektet i ett pressmeddelande. 

Erfarenhet

Züblin har tidigare arbetat i projekt som omfattar etapper på Norra Länken och Citybanan i Stockholm samt den pågående Marieholmstunneln i Göteborg. Arbetet i Södertälje omfattar bland annat nya slusshuvuden, slussportar, slusskammare, teknikhus, ny klaffbro över kanalen, ny spont längs kanalen inklusive krönbalk, gångbroar samt gång- och cykelvägar. Slussen i Södertälje ska enligt Sjöfartsverket vara Nordens största. Mälarprojektet innefattar förutom de nämnda arbetena i Södertälje att farlederna i Mälaren breddas och girar rätas ut samt muddras. Förbättringsåtgärder görs för att höja säkerheten vid passager av Hjulstabron och Kvicksundsbron.

Avlastar väg och järnväg

Syftet med Mälarprojektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal och Mälaren upp mot Västerås och Köpings hamnar. De planerade åtgärderna har följande utgångspunkter: ökad säkerhet, ökad tillgänglighet, ökad transportkapacitet samt minskad miljöbelastning. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten på Mälaren kan järnvägen och vägnätet, som är hårt belastade, avlastas.

Planerats länge

– Mälarprojektet finns med i den nationella planen 2014 och är en del i en större satsning på förbättrad sjöfart från regeringen. Projektet har planerats under många års tid och nu är det äntligen dags att börja ombyggnationen av Södertälje kanal och sluss, säger Noomi Eriksson, direktör för avdelningen ”Styrning och planering” samt ställföreträdande generaldirektör för Sjöfartsverket.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]