Klart med Torms och Teekays övertagande av OMI

Mellan 17 april och 25 maj har 49.762.507 aktier i OMI sålts till Omaha Inc, som ägs gemensamt av Torm och Teekay. Detta är tillräckligt för kontroll. Den 5 juni är ny tidsgräns för köp av utestående aktier.Tidigare har Torm också meddelat att man kommer att flytta totalt 23 tankfartyg från flera flaggor till den danska flaggan och/eller till det danska tonnageskattesystemet.