Klart med nya löner för NIS-anställda

Norges Rederiforbund och de fackliga organisationerna har undertecknat ett avtal som innebär ett femprocentigt lönepåslag för 2.000 befäl och manskap på NIS-flaggade fartyg. Anställda på skytteltankers och offshoreservicefartyg får dessutom ett engångsbelopp på NOK 15.000.