Fotograf: STX Finland

Kategori: Skeppsbyggnad

Klart med finansiering av TUI-nybyggen

Nu verkar osäkerhetsmomenten vara undanröjda och Åbovarvets leverans av två nybyggen för TUI Cruises har tryggats.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]UI Cruises har tryggats.

Osäkerhetsmomenten kring de redan avtalade finansieringspaketen för de två 97.000 GT kryssningsfartyg som TUI Cruises har i order vid STX Finland har nu eliminerats. Enligt arbets- och näringsministeriet i Finland har alla parter idag bekräftat sina åtaganden i denna affär där turerna har varit många allt sedan de finansiella problemen hos varvets koreanska ägare uppdagades.

Innovationsstöd

En central del av paketet är det innovationsstöd som staten kan bevilja för fartygsprojekt. Staten beviljar EUR 31 miljoner i innovationsstöd för de två TUI-fartygen och förvärvar dessutom den mark där Åbovarvet ligger. Hittills har utbetalats EUR 9,6 miljoner i innovationsstöd och köpebrevet för tomtaffären har undertecknats.

Finnvera garanterar finansieringen under den tid fartygen byggs. Detta ansvar omfattar maximalt EUR 292 miljoner.

Nöjd minister

– Det är skäl att tacka alla parter, speciellt beställaren TUI Cruises och varvsbolaget STX Europe, för de konstruktiva förhandlingarna och ett gediget engagemang i Åbovarvet. Man litar på kunnandet inom finländsk skeppsbyggnad trots svårigheterna och det märks också i denna lösning, kommenterar näringsminister Jan Vapaavuori.

TUI Cruises beställning har en betydande sysselsättande effekt som totalt uppgår till 10.000 årsverken. Fartygen ska fördigställas 2014 och 2015.

– Detta resultat om finansieringen av TUI-fartygens byggnation ger varvet möjlighet att fokusera på att bygga fartygen och möjliggör även en långsiktig utveckling av varvets konkurrenskraft så att förutsättningarna för lönsam verksamhet återställs. Ansvaret för att återställa konkurrenskraften ligger emellertid hos varvet och dess ägare, betonar Vapaavuori.

 

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]