Chittagong Ship Breaking Yard i Bangladesh.

Fotograf: Naquib Hossain / Wikimedia Commons

Kategori: Politik | Regelverk

Klart: 2025 träder Hongkong-konventionen i kraft

Under måndagen anslöt sig Bangladesh och Liberia till IMO:s fartygsåtervinningskonvention kallad Hongkong-konventionen. Det betyder att konventionen nu kan träda i kraft om 24 månader.
Fram till måndagen den 26 juni 2023 saknades anslutningar från länder med nödvändig återvinningskapacitet samt fartygstonnage för att IMO:s fartygsåtervinningskonvention skulle kunna träda i kraft. Men med Bangladeshs återvinningskapacitet och Liberias tonnage uppfylls nu betingelserna för ett ikraftträdande.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ingar från länder med nödvändig återvinningskapacitet samt fartygstonnage för att IMO:s fartygsåtervinningskonvention skulle kunna träda i kraft. Men med Bangladeshs återvinningskapacitet och Liberias tonnage uppfylls nu betingelserna för ett ikraftträdande.

Hongkong-konventionen antogs vid en konferens i Hongkong år 2009 och syftar till att säkerställa att fartyg när de återvinns inte utgör risk för människors hälsa, säkerhet och miljö. Det omfattar konceptet ”vagga till graven” och tar upp alla miljö- och säkerhetsaspekter i samband med fartygsåtervinning, inklusive ansvarsfull hantering och bortskaffande av tillhörande avfall på ett säkert och miljövänligt sätt.

– Svensk Sjöfart är mycket glada att konventionen om säker och miljöriktig fartygsåtervinning äntligen träder i kraft. För fem år sedan skickade vi in en hemställan till den svenska regeringen om att ansluta sig till konventionen eftersom vi ansåg att det är viktigt att fartygsåtervinning regleras på internationell basis, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- och klimatfrågor på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Anslutningarna innebär att konventionen träder i kraft om 24 månader, vilket betyder 26 juni 2025.

Hongkong-konventionen ålägger alla berörda parter ansvar och skyldigheter – inklusive fartygsägare, skeppsbyggnadsvarv, fartygsåtervinningsanläggningar, flaggstater, hamnstater och återvinningsstater. 

När konventionen träder i kraft kommer fartyg som ska skickas för återvinning att behöva medföra en förteckning över farliga material ombord. Fartygsåtervinningsanläggningar som godkänts av behöriga myndigheter kommer att vara skyldiga att tillhandahålla en fartygsåtervinningsplan som är specifik för varje enskilt fartyg som ska återvinnas. Dessutom kommer regeringarna att vara skyldiga att se till att återvinningsanläggningar under deras jurisdiktion följer konventionen.


Bangladesh, Belgien, Kongo, Kroatien, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Ghana, Indien, Japan, Liberia, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Panama, Portugal, São Tomé and Príncipe, Serbien, Spanien och Turkiet. 
Sverige har ännu inte anslutit sig till konventionen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]