Klart för upprustning av hamn i Slite

Gotlands kommun får nu tillstånd att bygga ut den eftersatta hamnen i Slite, efter en dom i miljödomstolen i tisdags. Gaskonsortiet Nord Stream kommer att betala merparten av kostnaden eftersom bolaget behöver hamnen som logistikpunkt för både förvaring och transport av rören till gasledningen på Östersjöns botten mellan Viborg och Greifswald. Tanken är att skeppa rör till gotländska östkusten med coasters och sedan transportera dem vidare till rörläggningsplattformarna i Östersjön. – Vi har redan börjat muddra, vi hade som mål att börja muddra inom 24 timmar efter dom. Månadsskiftet november/december kommer vi igång med kajupprustningen och om 13 månader kommer kajanläggningen att stå klar, säger hamnchef Mats Eriksson till SST.Satsningen beräknas kosta SEK 80 miljoner, där Gotlands andel är fem miljoner. Efter bygget av ledningen som ska transportera 55 miljoner kubikmeter naturgas årligen och förse 25 miljoner människor med gas, kommer Nord Stream inte att behöva använda Slite som hub och depå längre.– Kajen kommer inte att specialanpassas för Nord Streams behov, det enda kravet de har satt är den ska tåla riktigt tunga laster eftersom rören väger mycket.