Klaipeda sänker hamnavgifter för vitryskt gods

Vid ett möte med litauiska-vitryska transportföretag diskuterades eventuella långsiktiga avtal mellan varuägarna, transportbolagen i Vitryssland och stuveribolagen i Klaipeda. Litauiska sidan informerade om sina möjligheter att hantera över 4 miljoner ton bulkgods och över 5 miljoner ton flytande gods årligen. Klaipeda hamn kan ta emot bulkfartyg om 60.000 ton dw och tankfartyg om 100.000 ton dw. Hamnbolaget kan också tänka sig att sänka hamnavgifterna för stora volymer. Från vitrysk sida såg man positivt på att den genomsnittliga väntetiden för järnvägsvagnarna är upp till 5,8 dygn på litauiskt territorium.