Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Container | Ekonomi | Specialfartyg

Kistefos lägger budpliktsbud på Trans

Transatlantics huvudägare Kistefos har lagt ett så kallat budpliktsbud till aktieägarna i Transatlantic. Kistefos har inte ställt några villkor för fullföljandet av budet. 

Budpliktsbudet från Kistefon kommer till följd av att man i början av mars förvärvade ytterligare aktier i det förlustdrabbade rederiet. I enlighet med reglerna för budplikt – som uppstår när någon blir ägare till 30 procent av rösterna i ett börsbolag – uppkom då budplikt för Kistefos. 

Det är av den anledningen som Kistefos nu offentliggör ett budpliktsbud till aktieägarna i Translantic, där man erbjuder SEK 5 kontant för varje aktie i Transatlantic – ett pris som motsvarar det högsta pris som Kistefos har betalat vid köp av aktier i Transatlatic under den senaste sexmånadersperioden. 

Erbjudandet värderar samtliga aktier i Transatlantic till cirka SEK 739 miljoner. 

Kistefos har inte ställt några villkor för fullföljandet av budet, och enligt uppgift förväntas acceptfrisen löpa från den 31 mars till den 28 april. 

Styrelsen för Transatlantic kommer nu att utvärdera erbjudandet och senast två veckor före acceptfristens utgång lämna besked om vad man anser om erbjudandet.