Kinesiska besökare i Mälaren

Mälaren har fått oväntat besök. Det är kinesiska ullhandskrabbor som följer med fartygs ballastvatten. De som klarar resan överlever ofta men kan inte föröka sig. Enligt Aftonbladet säljs uppfiskade krabbor av fiskare för fem kronor styck.