Fotograf: Stena LNG

Kategori: Folk/företag | Tank

Kim Ullman ny vd för Concordia

Kim Ullman har utsetts till ny vd för det börsnoterade tankrederiet Concordia Maritime – han tillträder efter årsskiftet.

– Efter en metodisk sökprocess under hösten, både externt och inom Stena AB gruppen, är styrelsen mycket nöjd med att Kim Ullman accepterat att ta över rodret i Concordia Maritime. Det finns knappast någon inom nordisk tanksjöfart som har en mer gedigen meritlista än Kim. Jag är övertygad om att hans energi och kunnande kommer att leda till en positiv lönsamhetsutveckling i bolaget, säger Carl-Johan Hagman, styrelseordförande i Concordia Maritime.

Lång bakgrund i Stena

Kim Ullman anställdes av Stena Bulk 1983 som befraktningschef och har under åren haft flera ledande positioner i rederiet, bland annat som vice vd sedan 1987. Sedan 2012 har han som vd för Stena LNG varit ansvarig för Stenas nyinvestering i gastransporter.

– Jag ser fram emot att anta den spännande utmaningen att leda Concordia Maritime in i nästa utvecklingsfas. Fokuseringen på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor ligger helt rätt i tiden, säger Kim Ullman som tillträder sin nya post den 1 januari 2014.

Hans Norén till Stena UK

Kim Ullman efterträder den mångårige vd:n för Concordia Maritime, Hans Norén, som i sin tur blir vd för Stena UK med huvudkontor i London som Sjöfartstidningen tidigare har rapporterat om.

Concordia Maritime kontrollerar en flotta på 13 fartyg. Nio av dessa är sysselsatta på spotmarknaden. Under 2014 kommer dessutom ytterligare två fartyg, Stena Premium och Stena Progress, att avsluta sina kontraktsperioder. Rederiet har inte som plan att åter ha en stor kontraktsportfölj.