Kenya säger upp pirat-avtal

Kenya har sagt upp avtalet med EU, USA och en rad stater om att ta emot, ställa inför rätta och hålla dömda pirater i fängelse, skriver den kenyanska tidningen Daily Nation.Avtalet tecknades förra året och löpte ut den 30 september. Kenya anser att västländerna inte levt upp till sin del av avtalet med stöd till det juridiska systemet i landet, dessutom anses piraträttegångarna vara en säkerhetsrisk.Adan Keynan, ordförande i den kenyanska parlamentariska kommittén för försvar och utrikes relationer säger till tidningen att han är glad att avtalet sagts upp och att det inte ligger i det kenyanska folkets intresse att ställa somaliska pirater inför rätta i landet eftersom det utgör en väsentlig säkerhetsrisk. Han säger också att piraträttegångarna har tagit allt för mycket resurser från landets åklagarämbete.Kanada och EU försöker få tillstånd ett nytt avtal och påpekar att USD 3 miljoner betalats ut via FN till det kenyanska rättsväsendet, varav en del gått till att bygga upp en särskild piratdomstol.I juni pågick 13 piraträttegångar vid kenyanska domstolar, endast två var avgjorda. 18 pirater var då dömda till mellan sju och 20 års fängelse. De resterande elva rättegångarna involverar mer än 100 pirater.