Kemikalieterminaler till Sillamäe

AS Sillamäe Sadam (Port of Sillamäe) har startat en miljökonsekvensutredning för en planerad kemikalieterminal. Hamnbolaget kommer själv att bygga terminalen, som skall ta emot flytande kemikalier i järnvägsvagnar som lagras och lastas i fartyg. Cisternkapaciteten blir 100.000 kubikmeter. I ett senare skede kan den utökas med 50.000 kubikmeter. Terminalens årliga godsomsättning blir ca 1,5 miljoner ton.Miljökonsekvensutredning har också gjorts för en annan kemikalieterminal, som skall opereras av Tankchem. Den får en total cisternkapacitet på ca 50.000 kubikmeter och godsomsättningen väntas uppnå ca 1 miljon ton årligen. Det är möjligt att successivt öka den till 3 miljoner ton.