Kemikalieterminal i Sillamäe invigd

Verksamheten vid kemikalieterminalen TankChem i Sillamäe hamn invigdes officiellt den 6 december. Moderbolaget EuroChem, som är ledande tillverkare av gödningsämnen i Ryssland, har investerat EEK 220 miljoner (EUR 14 miljoner) i terminalen. Den är utrustad med modern teknologi som gör det möjligt att samtidigt lossa 22 tankvagnar. Lagringskapaciteten består av tre 12.500-kubikmeters metanolcisterner och två 3.000-kubikmeters cisterner.EuroChems styrelseordförande Pavel Jakovlev sade att Sillamäe hamn tack vare sin närhet till den ryska gränsen och sitt vattendjup är den bästa tänkbara platsen för företagets nya terminal. Miljöriskerna har minimerats genom att alla eventuella läckage stannar inom terminalområdet. Styrelseordföranden för Port of Sillamäe, Tiit Vähi, bekräftade planerna på att även anlägga en vågbrytare österut efter att den redan påbörjade västra vågbrytaren blir klar. Därigenom kan hamnområdet stängas av för att minska miljöskador vid eventuella haverier.