Fotograf: KBV

Kategori: Miljö

KBV-fartyg ska bli energisnålare

Med optimering av motorernas varvtal och propellerbladens stigning samt ny LED-belysning ska Kustbevakningens fartyg bli klimatsmarta och mer energisnåla. 

Kustbevakningens fartyg drivs med fossila bränslen vilket ställer krav på åtgärder och anpassningar för att få ner bränsleförbrukningen. 

Jonas Nilsson, maskinchef på fartyget KBV 034, säger i ett pressmeddelande att de har kommit långt på en av fartygsserierna och lyckats minska bränsleförbrukningen med mellan 5 och 30 procent – beroende på farten. 

Hittills har KBV 034, KBV 033 och KBV 031 fått klimatanpassade framdrivningsåtgärder gjorda och nu står KBV 032 på tur.

Ökad propellerstigning

Bland annat har man optimerat varvtalet på de fyra huvudmotorerna och kompenserat det lägre varvtalet genom att öka propellrarnas stigning. 

– Åtgärden innebär att maxeffekten är samma som tidigare, men att momentet ökar och rejäla mängder diesel kan sparas. Genom att anpassa farten och försöka hålla runt tio knop sparar vi dessutom mycket bränsle. Tolv knops fart på två huvudmotorer motsvarar en minskning med ungefär 100 liter bränsle i timmen, konstaterar Jonas Nilsson.

Tillåter temperaturvariationer

En annan sparfunktion som införts på KBV 034 är så kallad locked vessel, vilket innebär att man släcker belysningen och tillåter temperaraturvariationer i fartyget. På sommaren får det blir varmare och på vintern tillåts lägre temperaturer ombord när fartyget är obemannat.

– Den exakta besparingen är svår att siffersätta, men att energi sparas råder det ingen tvekan om, säger Jonas Nilsson

Fartygets belysning har också setts över och moderna LED-lampor har fått ersätta lysrör och glödlampor. Jonas Nilsson uppskattar att 5-10 procent av fartygets totala energianvändning hamnar på belysningens konto.

Andra åtgärder som gjorts är:

• Förbättrad styrning av maskinrumsfläktarna och bryggans ventilation.
• Förbättrad värmeåtervinning från motorerna. Spillvärme förs in i fartygets värmesystem.
• Dåligt isolerade rör, som läckte ut värme, har försetts med bättre isolering.
• Trycket i pumparna ombord har justerats och i många fall kunnat sänkas, vilket sparar energi.
• Temperaturstyrd förvärmning av motorerna.
• Genomgång och justering av alla radiatorer.