KBV beställer fem nya fartyg

Svenska Kustbevakningen beställer fem nya övervakningsfartyg av Baltic Workboats i Estland. De fem fartygen ingår i KBV 312-serien, enheterna ska ersätta äldre fartyg i Kustbevakningens flotta. Det första fartyget ska levereras 2011.KBV 312 kommer bland annat att användas för övervakning, gränskontroll, fiskerikontroll, sjöräddning och i sjösäkerhetsarbete. KBV 312-seriens fartyg blir 23,6 meter långa, 5,68 meter breda och får en topphastighet på 30 knop. Produktionskostnaden för de fem fartygen uppgår till sammanlagt 150 miljoner kronor.