Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Säkerhet

KBV behöver ökade anslag

Kustbevakningens verksamhet bedrivs i nuläget med underskott och behöver ökade anslag framöver.

Kustbevakningen meddelar att budgetunderlaget för åren 2018 till 2020 har lämnats till regeringen. I underlaget framgår att verksamheten i nuläget bedrivs med ett underskott och att det kommer behövas ökade anslag framöver.

Dyrt underhåll

Det är framförallt ökade underhålls- och avskrivningskostnader för fartyg och flygplan som gör att myndighetens anslag inte räcker till. Det har skapat en obalans i myndighetens ekonomi som varit känd sedan tidigare, uppger man i ett pressmeddelande.

Årlig höjning

I det budgetunderlag som överlämnats till regeringen äskar Kustbevakningen om en årlig höjning av anslaget med cirka 70 miljoner kronor från och med år 2020. Vidare görs ett tilläggsäskande på 35 miljoner för att Kustbevakningen ska kunna hålla kvar nuvarande resurser för miljöräddning och sjötrafikövervakning.

Längre insatstider

Kustbevakningen påpekar att ambitionsnivån på verksamheten kommer att behöva sänkas och målsättningarna justeras om inte ökade anslag beviljas. Detta uppges bland annat leda till risk för längre insatstider vid liv- och miljöräddande insatser, minskad förmåga att upptäcka och bekämpa oljeutsläpp samt försämrad uthållighet vid större miljöolyckor.

− Det är viktigt att vi tydligt beskriver de konsekvenser en sänkt ambitionsnivå får för Sverige när det kommer till miljöräddning, övervakning, tillsyn och brottsbekämpning till sjöss liksom hur det påverkar våra samverkande myndigheter, säger överdirektör Anders Kjaersgaard.

Känner tillförsikt

Samtidigt är Anders Kjaersgaard noga med att poängtera att han känner tillförsikt inför framtiden.

− Vi för i dagsläget en konstruktiv dialog med Justitiedepartementet. De är väl medvetna om vår situation, som ju inte på något sätt är ny. Min förhoppning är att det ska komma fram en bra lösning för Kustbevakningen, säger Anders Kjaersgaard.

Kustbevakningens anslag för 2016 var 1.098.650.000 kronor. Varje dag finns minst 10 fartyg och ett flygplan i drift, året runt, uppger Kustbevakningen vidare.