Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Politik | Specialfartyg

KBV i Aurora 17

Just nu pågår Aurora 17, som är den största försvarsmaktsövningen i sitt slag på 20 år. Även Kustbevakningen deltar i övningen. 

Under Aurora 17 kommer flera övningsmoment att ske längs den svenska kusten och till sjöss. Kustbevakningen deltagande är begränsat till ett övningsmoment i Östersjön. I övrigt bedrivs verksamheten som vanligt med ständig beredskap för miljö- och livräddning till sjöss.

Öva och samverka

 – Övningen innebär en liten men positiv påverkan för vår verksamhet. Att öva och samverka är något som vi alla har nytta av. Vi delar löpande sjölägesinformation med Försvarsmakten och det kommer också att fortsätta som normalt under övningen, säger Fredrik Tyrén på Kustbevakningens operativa avdelning i ett pressmeddelande.

Krishanteringssystem

Kustbevakningen ingår i det som kallas för samhällets krishanteringssystem. Det innebär att myndigheten utöver sin ordinarie verksamhet också ska hjälpa och samverka med övriga delar av samhället vid händelser som medför svåra påfrestningar för samhället.

– Det kan till exempel handla om att stötta med logistik, ledning och bevakning, säger Fredrik Tyrén.

Aurora 17 pågår under veckorna 37-39.