Fotograf: Valdemar Lindekrantz

Gripen för grovt sjöfylleri

Under natten till fredagen greps en befälhavare på ett mindre handelsfartyg i Öresund. Mannen är misstänkt för grovt sjöfylleri.

Fartyget bröt mot trafiksepareringen och ska ha varit på väg rakt mot Helsingborgs hamn. Efter att Sjöfartsverket vid upprepade tillfällen försökte få kontakt med fartyget fattades misstankar om sjöfylleri.

Ett par minuters marginal

Efter att Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral (JRCC) till sist fick kontakt med fartyget och varnade om faran. Fartyget girade och ska ha varit så pass nära land att marginalen ska ha varit med ett par minuter.

Tog lots

På Kustbevakningens begäran togs en lots ombord för att fartyget skulle kunna navigera säkert mot Landskrona. Sedan utfördes en nyketerhetskontroll.

– Befälhavaren blåste positivt och greps därför på plats. Tack vare Sjöfartsverkets rådiga agerande kunde en allvarlig olycka förhindras, säger Christian Carlsson, vakthavande befäl på Kustbevakningens ledningscentral.

Anhållen

Befälhavaren sitter nu anhållen misstänkt för grovt sjöfylleri. Enligt Kustbevakningen kommer en häktningsframställan att ske inom ett par dagar.