Kappahl i Clean Shipping Project

Kappahl är senast i raden av ett ökande antal stora svenska företag att ansluta sig till Clean Shipping Project, där numera 18 företag ingår.– Genom att ställa krav vill vi få sjöfarten mer miljöanpassad, säger Kappahl:s miljöchef Ann-Marie Heinonen. Miljöinformation har begärts in från 77 av de största rederierna i världen. Informationen läggs in i en databas och med hjälp av ett Clean Shipping Index kan lastägare jämföra rederiers miljöstandard och på frivillig basis ställa miljökrav på rederierna vid upphandling av sjötransporter.Projektet drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgsregionens Kommunalförbund samt Business Region Göteborg med finansiering också av EU.