Kapat fartyg frigett

Somaliska säkerhetsstyrkor i Puntlandregionen fritog det kapade Panamaflaggade fartyget Wail under tisdagen, uppger lokala regeringskällor för Reuters. Fritagandet skedde två dagar efter att säkerhetsstyrkorna dödat en pirat samt sårat två andra under en eldstrid på det kapade fartyget. Fartyget kapades under en segling med cement till Bosasso från Oman. Det tros vara elva besättningsmedlemmar ombord, varav nio syrier och två somalier.Enligt regeringskällorna i Puntlandsregionen har tio kapare anhållits. Piraternas två snabbåtar har också beslagtagits.Den amerikanska marinens underrättelseavdelning (United States Office of Naval Intelligence) menar att nästan samtliga piratattacker utförs i dagsljus. Av 21 kapningsförsök under två månader och elva lyckade kapningar, inträffade samtliga utom ett på dagtid. De tio fartyg som utsattes för kapningsförsök men som lyckades undkomma hade en medelhastighet på 15 knop. Därför rekommenderar underrättelseavdelningen fartyg att hålla högsta möjliga hastighet samt att fartyg som seglar i lägre medelhastigheter än 15 knop ska passera Adenviken nattetid, skriver Lloyd’s List.