Kapad besättning får ringa hem

Representanter från det danska rederiet Clipper Group har träffat det estniska utrikesministeriet för att diskutera läget på det kapade CEC Future. Rederiet har fått en första kontakt med piraterna som i sin tur godtagit att några besättningsmedlemmar ska få ringa hem. Familjemedlemmar har nu bekräftat att samtal ägt rum och att hela besättningen mår bra och att det finns tillräckligt med mat, vatten och bränsle.Sjömännen kan sköta sina arbetsuppgifter ombord och piraterna har god attityd till dem. Den 13 man starka besättningen på CEC Future består av sju sjömän från Ryssland, fem från Estland och en från Georgien. Bland de fem från Estland är fyra ryska medborgare och en utan något medborgarskap.CEC Future fortsatte i går resan till södra kusten av östra Somalia. Rederiet informerar familjerna till de kidnappade sjömännen och allmänheten kontinuerligt om utvecklingen, men varnar för att rapporterna kan komma att utelämnas för att trygga besättningens säkerhet. Sannolikt innebär det att förhandlingarna kring lösensumman har inletts.