Kapacitetsbortfall ersätts med tonnageomplaceringar

Tallink Silja Oy har inte funnit någon ersättare för tågfärjan Sky Wind som inom kort tas ur trafik på linjen Åbo–Långnäs–Stockholm. De 70 ombordanställda på den svenskflaggade färjan har varslats.Verkställande direktör Keijo Mehtonen vid Tallink Silja Oy säger till SST att man kom långt i förhandlingar om ett ersättande fartyg, men att de sedan strandade.– I dag ser det därför ut som om det inte blir något ersättande fartyg under denna höst, men läget förändras hela tiden. Igår kom fyra fartyg ut på marknaden som vi inlett förhandlingar om.Genom tonnageomplaceringar kan man kompensera kapacitetsbortfallet på Åbolinjen redan i nästa år. Efter årsskiftet börjar Silja Europa gå till Stockholm i stället för Kapellskär och då kan hon ta över 200 filmeter mer frakt per resa. Enligt Mehtonen tillåter färjeläget i Kapellskär inte fullt lastintag på bildäcket. I juni 2008 ersätter Galaxy den mindre Silja Festival och detta innebär en kapacitetsökning på upp till 350 filmeter mer per resa.