Kämpigt för SRAB

SRAB gör ett rörelseresultat på –29,5 miljoner för årets tre första kvartal, jämfört med 4 miljoner motsvarande period i fjol. Det har dock skett en liten upphämtning eftersom rörelseresultatet för tredje kvartalet landar på 2,1 miljoner. Resultat före skatt för årets första nio månader landar på –43,1 miljoner, jämfört med –9,3 miljoner i fjol. Nettoomsättningen ökar från 59,4 miljoner till 65,1 miljoner. Under året har resultatet belastas med kostnader på 33 miljoner i samband med kancelleringar av tre nybyggnadskontrakt, samt kostnader i samband med driftsstörningar för M/T Nordic Glory och M/T Nordic Victory som kostade bolaget 4 fyra miljoner i uteblivna intäkter och reparationer.SRAB skriver i sin kvartalsrapport att marknaden för tankfartyg i det segment där SRAB:s fartyg opererar är fortsatt mycket svag.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.