Kalkstenstransporter på fartyg mellan danska hamnar

Faxe Kalk, en dansk kalkstensproducent vid Faxe Hamn på Sjælland, kommer under de kommande månaderna att transportera 20.000 ton kalksten på fartyg till Grenå på Jylland och genom det ta bort omkring 600 till 700 lastbilstransporter från vägarna. Faxe Kalk har sålt kalkstenen till Dansk Vilomix, som har en fabrik nära Grenå som producerar grisfoder där kalksten är en del av foderblandningen. Det nya transportarrangemanget är faktiskt tillbaka till ruta ett eftersom Faxe Ladeplads under tidigare år var en stor hamn för mindre fartyg som fraktade ut kalksten till flera destinationer inom Danmark. Men de senaste decennierna har lastbilstransporter använts istället, speciellt efter att den fasta förbindelsen mellan Stora Bält öppnades 1998.