Kalifornien återupptar hårda utsläppskrav

Kalifornien återupptar hårda krav på låga svavelutsläpp från oceangående fartyg. Kraven infördes den 1 januari 2007 men Kalifornien tvingades under hösten att stoppa lagen. Senast i februari slog en federal appelationsdomstol fast att delstaten Kalifornien inte kunde ha regler om utsläpp från oceangående fartyg eftersom det är en federal angelägenhet.Nu har delstaten bestämt sig för att överklaga det beslutet och att börja kontrollera om lagen efterlevs på grund av ”den allvarliga påverkan på människors hälsa utsläpp från oceangående fartyg har”, skriver California Air Resources Board.