Organisatör: Chalmers sjösektion

Sjölog 2024

Sjölog är ett återkommande event med syfte att sammanföra studenter och näringsliv för ett ömsesidigt nätverkande, ett event där studenterna får chans att skaffa sig insikt i vad som väntar efter studietiden med möjlighet att ställa frågor om karriärval samtidigt som gästande företag får tillfälle att träffa och marknadsföra sig inför potentiella framtida medarbetare, kunder eller leverantörer.

Utöver mässan bjuder Sjölog även in till en forumdag där man som besökare får ta del av paneldebatter, mingel och lunchföreläsningar.