Organisatör: Energiforsk m fl

Vätgaskonferensen 2023

5–6 december arrangeras Vätgaskonferensen 2023 av Energiforsk, LTU CH2ESS, Rise, Vätgas Sverige, Energigas Sverige och Energiföretagen. Konferensens mål är att genom presentationer, workshops och nätverkande öka kunskapen om vätgasens roll i energi- och klimatomställningen. Den 5 december arrangeras också en trerätters middag på kvällen. 

Här är de teman som konferensen utgår ifrån:

  • Vätgasens potential och förutsättningar i energisystemet
  • Vätgas i industrisektorn
  • Transportsystemen och vätgas
  • Produktion av hållbar vätgas
  • Möjligheter för vätgas inom fastighet och service
  • Vätgas inom areella näringar
  • Distribution och lagring av vätgas
  • Internationella perspektiv och erfarenheter