Organisatör: Föreningen Svensk Sjöfart

Svensk Sjöfarts utbildningsvecka

Den 4-7 december är det dags för Svensk Sjöfarts utbildningsvecka om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten. Under veckan kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt om sjöfartens framtid.

Regeringen har mål om förflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och genom ökat fokus på sjöfart finns mycket att vinna för miljö, klimat och hälsa. Bland annat Transportstyrelsen och Trafikverket har i uppdrag att arbeta transportslagsövergripande och utbildningsdagen syftar till att underlätta detta arbete genom ökade kunskaper inom sjöfartsområdet.

Utbildningen hålls digitalt och är gratis (fakturaadress behöver ej anges). Efter avslutad utbildning erhålls ett diplom till deltagare som önskar och som deltagit vid samtliga tillfällen.