Organisatör: Göteborgs universitet

Arktis – hot och möjligheter i en geopolitisk framtid

Jubileumsseminarium om Arktis – Nordens bakgård – som står inför stora förändringar. Den 6 december riktar Handelshögskolan strålkastarljuset mot sjöfart, säkerhetspolitik och polarforskning och uppmärksammar också Otto Nordenskjöld, polarforskare och Handelshögskolans förste rektor!

Medverkande:

  • Rikard Engström, PhD Logistik, Utredare Regeringskansliet, chefsstrateg Trafikverket samt fd VD Svensk Sjöfart
  • Tomas Ries, docent i säkerhetspolitik och strategi Försvarshögskolan, fd direktör för Utrikespolitiska institutet
  • Marie Jacobsson, jur dr, docent i folkrätt, fd ambassadör och Folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet, ledamot av FN:s Folkrättskommission 2007-2016
  • Claes Sundmark, Vice President Sales and Marketing Göteborgs Hamn
  • Katarina Gårdfeldt, Professor miljökemi, direktör Polarforskningssekretariatet
  • Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)