Organisatör: Lighthouse, Sjöfartsverket

Så blir den nationella flottan grön

Färjerederiet, Sjöfartsverket och Kustbevakningen fått i uppdrag att ställa om sina fartyg. Men hur ser det arbetet ut? Vad händer nu och härnäst? Hur påverkar det organisation och personal? Och vad finns det erfarenheter utanför den statliga flottan? Vad händer till exempel inom skärgårdstrafiken och sjöräddningen? Välkommen till en heldag inklusive mingellunch där relevanta aktörer berättar om vad som pågår avseende omställningen inom den nationella sjöfarten i allmänhet och inom den statliga flottan i synnerhet.