Organisatör: Maritimt Forum

Världssjöfartens dag

Maritimt Forum uppmärksammar Världssjöfartens dag 28 september med ett event i Göteborg.

13.00-19.00

Lilla Bommens konferenscenter, Lilla Bommen 4 a, Göteborg

Moderator: Berit Blomqvist, ordförande Maritimt Forum, vd Sveriges Skeppsmäklareförening

Program

13 00 Nu sätter vi fart på Sjöfartssverige!

Oscar Lindgren, vd Sjöbefälsföreningen, Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart, Ingela Berntson, vd Skärgårdsredarna, Eric Tedesjö, vd Sveriges Hamnar och Berit Blomqvist, ordförande Maritimt Forum, vd Sveriges Skeppsmäklareförening

IMO-talet 2023: Marpol 50 år

Maria Gelin, enhetschef Transportmarknadsenheten, Landsbygd- och infrastrukturdepartementet

Vad betyder Marpol idag och hur sköts arbetet framöver?

Fredrik Larsson, miljöansvarig – och klimatansvarig Svensk Sjöfart
Ida-Maja Hassellöv, biträdande professor Chalmers tekniska högskola

14 30 Kaffe med tilltugg

15 00 TEMA: KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Sjöfartens varumärke
Lars Nicklason, informationsansvarig Lighthouse
Emily Gyllenspetz, sjöman och konstnär

Hur attraktiv är sjöfartsbranschen och våra utbildningar?
Fredrik Olindersson, Chalmers tekniska högskola, och Fredrik Hjorth, Linnéuniversitetet, om söktrycket till sjöfartsutbildningarna
Mikael Lindmark, SEKO Sjöfolk, och Johan Hartler, Svensk Sjöfart, om bristen på sjöfolk och landanställda inom sjöfartsnäringen

Hur blir vi attraktivare arbetsgivare?
Margareta Jensen Dickson, HR-chef Stena Line
Christina Palmén, ordförande WISTA Sweden
Elin Kristensson, vd Northern Offshore Services AB och Northern Energy & Supply AB
Magdalena Bosson, vd Stockholm Hamnar
Fredrik Hermansson, ordförande Sveriges Skeppsmäklareförening och vd Lakeway Link

Mercy Ships förvandlar tiotusentals liv – med världens största civila sjukhusfartyg!
Stefan Sonesson, Sverigechef Mercy Ships

17 00 Avslutning med mingel fram till 19 00