Organisatör: Mekanisterna Svenska Mekanisters Riksförening Seminarium

Mekanisterna SMR seminarium

Ledande aktörer från olika områden presenterar aktuella kunskapsområden inom hydraulik i en strävan att konstruera så effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga hydraulsystem som möjligt.