Organisatör: Sjösektionen, Chalmers Studentkår

Sjölog 2023

Sjölog 2023 är ett tvådagars evenemang där sjöfartsbranschen och sjöfartsstudenterna möts.

Forumdagen den 1 februari 2023 har seminarier och workshops på programmet. Mässdagen den 2 februari är den stora mingeldagen för bransch och studenter. Mässan pågår hela dagen och avslutas med en bankett.

Det är dags att boka monterplats! Gör din intresseanmälan här.