Organisatör: Trafikverket

FoI-dag sjöfartsforskning

Trafikverket bjuder in till informations- och inspirationsdag på temat sjöfartsforskning och -innovation. Mer info och anmälan