Organisatör: Föreningen Svensk Sjöfart

Utbildningsvecka om sjöfart

Välkommen till en utbildningsvecka om sjöfart, särskilt riktad till myndighetspersonal och nyanställda inom sjöfarten! Under veckan kommer du bland annat att lära dig om vad svensk sjöfart är, vilka aktörer som är involverade och hur de arbetar, politiska prioriteringar samt sjöfartens framtid.

Utbildningen är i år gratis och efter avslutad utbildning erhålles ett diplom till deltagare som önskar och som deltagit vid samtliga tillfällen.

Program och anmälan